Tänk om det fanns ett enkelt sätt att berätta hur du mår för din chef eller arbetsgrupp? Kraftekonom Lena Gennerud driver företaget Hejdadig och har skapat en metod som förenar personalhälsa med affärsutveckling. Hon har uppfunnit en valuta för att tydliggör vad som ger och tar energi i våra liv. Men i stället för ören och kronor räknar hon kraftpoäng.                  Konferensvärlden, reportage Kraftekonomi

STÄRKER OCH LYFTER CHEFER OCH TEAM!

Kärnan i Kraftekonomi är en valuta som ni kan räkna med.  Precis som i vanlig ekonomi handlar det om att minska sina utgifter och öka sina intäkter för att höja saldot på kontot.  Men denna gång handlar det om oss själva. Valutan heter KP och står för Kraft-Poäng. Det är livets valuta - funkar både på jobbet och hemma.
 

"Ditt koncept är bra, enkelt men så avgörande för att hålla och prestera."    Anna Ferneman, Affärs- och ledarutvecklare

MINSKA UTGIFTER.

Vad tar energi i ditt team eller ditt jobbliv idag? Stress, osunda grupperingar, skitsnack, svagt affärsfokus, ökande arbetsbelastning? Med Kraftekonomi får ni samförstånd och motivation att hjälpas åt.

öka intäkter.

Hur kan ni stärka och utmana varandra? Samarbeta mer, ta kollegor i anspråk, ha roligare ihop, vara tryggare tillsammans, våga prova nytt, be varandra om hjälp? Med Kraftekonomi lär ni nytt av varandra.

öka saldot på kraftkontot.

Målet är att skapa utvecklingskraft tillsammans. Antingen genom att minska utgifter eller öka intäkter. Saldo på Kraftkontot ökar stabilt när ni gör både och. Då både mår ni bättre och förbättrar resultatet på jobbet.

Kraftekonomi är ett sätt att tänka och stategier för utveckling. I paketen ingår ord, bilder och övningar som berör er vardag på jobbet. En central bild som illustrerar hur vi kan må är "mannen med kraftkontot" ovan. Den ingår både för dig som vill skapa ett hållbart team, och dig som utmanar ett högpresterande team. Under våra workshops utforskar vi och vad ni kan göra för att förflytta er till höger i bild - bli starkare tillsammans!  

"Jag har varit med om många säljutbildningar,
men jag måste säga att det här slår det mesta. Det är så enkelt att anamma. Det speciella språket har stannat kvar hos oss, och processen fortsätter."                       
                                                             Susanne Glöggler, säljledare  
                                                                 
                             Susanne har gått Kraftstegen med sitt team,
                                                                               en process i fem steg som bygger på Kraftekonomi. 
                                                                             Citat  från intervju i Unionens chefstidning Position