Triss i ledarskap

Som chef ska du räcka till för alla, men när får du tid att stärka och utveckla dig själv? Triss i ledarskap är utbildningen som aktiverar kunskap om vad du vill och behöver, både som människa och ledare. Den tränar färdigheter att leda ditt team.

Triss i ledarskap är för dig som:
·        Har begränsat med tid och vill få stor effekt
·        Vill reflektera kring och stärka ditt ledarskap
·        Behöver utgå från din egen verklighet
·        Tänker hålla dig stark långsiktigt.

Utbildningens upplägg:
Kärnan är tre workshops med var sitt tema: Roller, Kraftkällor samt Vägvalet. Inför varje tillfälle får du frågor via mail. När du funderar startar processen som gör dig medveten. Du ser vad du tycker, tänker och vill. Du blir också redo för temat. När workshoppen startar är du alltså förberedd. Vi kan jobba direkt!
Upplägget bygger på att medvetenhet och utveckling sker i steg.

tre work-shops för dig som chef

1)ROLLER:
FOKUS PÅ DIG SOM LEDARE.

Livet som chef innehåller många olika roller. Vad är gemensamt och vad skiljer dem åt? Denna workshop visar hur rollerna i ditt liv är fördelade nu, och vilka du skulle vilja förändra. Fokus läggs sedan på ledarskapets möjligheter och avgränsningar, samt samspelet med olika typer av människor. Du får utforska dina inspirationskällor och goda förebilder inom ledarskap, och vilka egenskapar du vill stärka i ditt jobbliv framöver.

2)KRAFTKÄLLOR: fOKUS på DIG SOM PERSON.

Detta tema visar vad som påverkar dig som människa. Bilder, ord och symboler blir en helhet som gör att du får syn på dig själv på ett nytt sätt. Med hjälp av metoden Kraftekonomi blir dina känslor och upplevelser mätbara. Du skapar ett tydligt underlag för att se vad du vill ändra på – både får att få energi nu och hålla dig stark långsiktigt. Använd både i privatlivet och på jobbet! Läs mer om grundtankarna i Kraftekonomi här. 

3 )VÄGVALET:
fOKUS på BETEENDE SOM FÖRNYAR.

I workshop 3 väljer du fokus och tema. Exempel: Skapa en ledarvision, träna på feed-back, hantera svåra samtal, sätta gränser, hitta motivation, coachande ledarskap etc. Vi tränar konkret på ditt val så du kan använda dina färdigheter direkt för att nå dina mål. Lena Gennerud eller den kursledare som håller workshop 3 varvar teori och praktik med ren inspiration. Allt för att stötta dig i fortsatt utveckling av ditt ledarskap.

extra vinst för ditt team:

Metoderna du lär dig på Triss i ledarskap kan du efter utbildningen använda för att coacha och stärka dina medarbetare. Tillsammans skapar ni utvecklingskraft på jobbet! 

Intresseanmälan och frågor - fyll i nedan och skriv gärna även något om dig. Vi hörs! Lena Gennerud 

Du ser nästa steg klart.