Jag jobbar med chefer som vill lyfta sitt team, sig själv eller ett projekt. 
Antingen finns problem du tänker ta tag i. 
Ni kan vara högpresterande och du vill utmana gänget att bli ännu bättre. 
Eller så behöver du starta eller gå i mål med ett projekt ni inte hinner själva. 

Jag är resursen och inspiratören för detta.
Och jag har metoder som gör att det du vill ska hända verkligen sker.

I allt jag gör kombinerar jag kreativitet med analys och struktur.
Jag tror på lyssnande samtal och övningar som ger insikter.
Jag har ett mindset där vi ser varandra som möjligheter.


Min mission är att skapa utvecklingskraft tillsammans!
 

Lena Gennerud,
organisationskonsult med marknadsfokus
Hejdadig Grupp & Affärsutveckling